Pytania i Odpowiedzi


A w czym się ma mierzyć? W bolkach?

Bez odpowiedniego Poziomu Patryjotyzmu, nie możesz być Prawdziwym Polakiem.

Tylko Prawdziwi Polacy mają moralne prawo dostawać zasiłki, ulgi, zapomogi, darmowe studia oraz prawo do darmowej opieki podczas oczekiwania w kilkumiesięcznej kolejce do lekarza.

Prawdziwi Naukowcy (Prawicowi) dowiedli również, że bez odpowiedniego Poziomu Patryjotyzmu styczność z Flagą Państwową oraz Godłem Narodowym skutkuje powstawaniem w organizmie cząsteczek hańby. W ramach profilaktyki zalecamy jak najszybsze wykonanie testu.

Nasz autorski Algorytm Narodowy, specjalnie poświęcony przez Arcybiskupa, oblicza poziom patryjotyzmu na podstawie natężenia obecności Patryjotycznych Wyrazów Narodowych (PWN) na głównych stronach 10 popularnych portali informacyjnych w Polsce.

Do Patryjotycznych Wyrazów Narodowych należą słowa takie jak "Polska", "Naród", "Smoleńsk", "hańba", "zdrada", "wróg", "katolicy" i ponad 200 innych.

Autor jest Patryjotą oraz Wieszczem.

Ta strona nie może być żartem, ponieważ Prawdziwy Patryjotyzm nie ma poczucia humoru.

Matka Boska jest Polką. To wiedzą wszyscy. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że Matka Boska bierze czasem udział w obradach komisji sejmowej.

Jedno z jej orędzi (skomentowane w skandaliczny sposób przez zdrajców Ojczyzny) możemy podziwiać na filmie obok.

Matka Boska Sejmowska jest patronką tej strony oraz wszystkich Patryjotów.

Ponieważ Prawdziwy Polak nigdy się nie cofa, Prawdziwy Polak nigdy się nie myli i Prawdziwy Polak nigdy się nie zmienia.

Jeżeli w teście patryjotyzmu uzyskałeś wystarczająco wysoki wynik, aby nie było groźby wystąpienia hańby, możesz uzyskać Narodowy Certyfikat Patryjotyzmu.

Uprawnia cię on do patrzenia z wyższością na nieprawdziwych Polaków oraz obywateli gorszego sortu.

Certyfikat kosztuje sto złotych, które są przeznaczone na pokrycie kosztów badania Poziomu Patryjotyzmu w Polsce. Istotną część tych kosztów stanowią koszty piwa niezbędnego do utrzymywania stałego zdrowia psychologicznego badaczy.

Certyfikaty przyznawane są w pełnej konspiracji, albowiem wróg nie śpi. Zgłoś się do autora.