Witaj Patryjoto!

Czy wiesz dlaczego Ojczyzna ma tak wielu wrogów? Dlaczego Uczciwe Polki i Polacy nie mają Godnej Pracy i Godnych Zasiłków?

Winny jest zbyt mały Poziom Patriotyzmu Polaków!

Aby wzmocnić Ducha Narodu, my, Zatroskani Obywatele wraz z Matką Boską, będziemy codziennie monitorować PPP.

Obecny PPP wynosi 0 lechów.

Czy zrobiłeś już Test Patryjotyzmu?